01 april 2020

Kan het virus doorgegeven worden via aangeraakte winkelwagens en mandjes?

Sinds de komst van het coronavirus in ons land, staat alles op scherp. Zo zijn supermarkten genoodzaakt om strenge maatregelen door te voeren. Een beperkt aantal klanten mag de winkel betreden en dienen verplicht gebruik te maken van een winkelwagen of mandje. Supermarktmedewerkers desinfecteren de wagen of mand voor elk gebruik. Maar de grote vraag luidt nu: kan het virus overgedragen worden door aanraking van besmette winkelwagens of mandjes? Dit is het antwoord.

Gedesinfecteerde winkelwagens en mandjes

Meerdere mensen hebben online hun zorgen geuit over het aanraken van de winkelwagens en mandjes in de supermarkten. Zo zouden sommige attributen niet gedesinfecteerd zijn voor het volgende gebruik. De ene supermarkt blijkt om de tien minuten de winkelwagens te desinfecteren, andere winkels doen dit na ieder gebruik en er zijn zelfs supermarkten die klanten de wagens en mandjes zelf laten reinigen voor gebruik. Is er een werkwijze die het beste werkt en kun je besmet raken met het coronavirus na aanraking van een wagen of mandje?

Besmettingsgevaar?

Het antwoord of het virus doorgegeven kan worden door middel van aanraking van een winkelwagen of mandje is ‘ja’. Al is de kans erg klein. Coen Berends van het RIVM legt uit dat het onbekend is in hoeverre het virus besmettingsgevaar via oppervlakken kan opleveren. “Het risico is in ieder geval klein en wordt nog kleiner als je afstand houdt en je handen wast voor en na een bezoek aan de supermarkt”, aldus Berends.

Adviezen RIVM

Het RIVM adviseert geen specifieke werkwijze die de supermarkten het beste kunnen hanteren. Wel is duidelijk: alle beetjes helpen. Volgens Berends kan het ook bijdragen aan de bewustwording van mensen. Zo kunnen handschoenen een soelaas bieden, indien hier goed mee om wordt gegaan. “Doe ze op een veilige manier uit en gooi ze meteen na gebruik weg”, adviseert hij. “Het belangrijkste blijft om regelmatig je handen te wassen.”

Lees ook: Let op: glasdeeltjes gevonden in diverse kruidenstrooiers van Verstegen

Wil je dit recept bewaren? Pin ’t op Pinterest!

Bron: AD | Beeld: Piqsels