We begrijpen dat privacy tegenwoordig erg belangrijk is voor elke internetgebruiker. Daarom informeren we je daar graag over. Welke gegevens verzamelen we, hoe we die gegevens verzamelen, wat we er vervolgens mee doen en hoe we er mee omgaan; je leest het op deze pagina. WeBlog Media B.V, het bedrijf achter Kookfans.nl, hecht grote waarde aan de privacy van alle bezoekers op onze websites. Daarom dragen wij er zorg voor dat de gegevens die je bij ons achterlaat vertrouwelijk worden behandeld. WeBlog Media B.V. handelt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming, voor zover deze toepasbaar is op ons.Op dit moment geven onze websites geen mogelijkheid om een gebruikersprofiel aan te maken, te reageren op artikelen, of om producten te kopen. Ook bieden wij geen nieuwsbriefinschrijving aan waarvoor we je gegevens nodig hebben. Alleen bij het invullen van ons contactformulier worden de door jou ingevulde gepersonaliseerde gegevens naar ons toegestuurd. Wel gebruiken wel (gedepersonaliseerde) gegevens voor het goed / beter laten functioneren van onze websites in de vorm van functionele en analytische cookies. Met jouw toestemming plaatsen we ook marketing cookies. Je leest hierover meer in ons Cookie Beleid.

Alle werknemers van WeBlog Media B.V. zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

1. Wie zijn we?

WeBlog Media B.V. is een besloten vennootschap, gevestigd en kantoorhoudende te Groningen en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66136636.

2. Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken wij?

Onze diensten die gebruik maken van persoonsgegevens
Zoals eerder genoemd biedt Kookfans geen mogelijkheid om een gebruikersprofiel aan te maken. Er is ook geen mogelijkheid om te reageren op artikelen, om producten te kopen via onze website of om je in te schrijven voor een nieuwsbrief. Dit sluit al een veelvoorkomende reden tot het verzamelen van je persoonsgegevens uit.

Verzamelen en verwerken van contactgegevens
Wel is er de mogelijkheid tot het invullen van ons contactformulier om een vraag te stellen of een opmerking te maken aan onze redactie. In het contactformulier wordt er gevraagd om je naam en om je e-mailadres. Deze gegevens maken het mogelijk om je vraag en/of opmerking te verwerken en op jouw verzoek vervolgens te beantwoorden. Zonder deze gegevens kunnen wij je niet benaderen. Bij het versturen van het contactformulier wordt je gevraagd toestemming te geven voor het opslaan van de door jou ingevulde gegevens. Je gegevens worden vervolgens opgeslagen op beveiligde servers van de Nederlandse onderneming Transip B.V.

Verzamelen en verwerken van automatisch gegeneerde statistische gegevens
Om de website optimaal te laten werken en te kunnen verbeteren wordt automatisch informatie over je gebruik van onze website verwerkt. Het optimaliseren van onze websites bestaat vooral uit technische aanpassingen, voor bijvoorbeeld het goed weergeven van de pagina’s die je bezoekt en het beveiligen ervan. De informatie die wordt verwerkt bestaat uit bijvoorbeeld het type apparaat (computer, mobiel, tablet) dat je gebruikt, je IP-adres (het internet adres van je apparaat dat vaak is gekoppeld aan je globale locatie), welke browser je gebruikt, het besturingssysteem dat je gebruikt, de pagina’s die je op onze website bezoekt en waar je vandaan kwam voordat je op onze website belande. Dit zijn gedepersonaliseerde gegevens en dus niet direct te herleiden naar jou. Deze gegevens worden verzameld door het plaatsen van analytische cookies. Lees hierover meer in ons Cookie Beleid.

Verwerken van gegevens voor marketingdoeleinden
We hopen natuurlijk dat je als bezoeker naar onze website komt omdat je de content die er op staat interessant vindt. Om te kunnen bekostigen dat we telkens nieuwe artikelen en video’s op onze website hebben staan moeten wij onze inkomsten halen uit advertenties. Ons doel is om de advertenties die we je tonen zo relevant mogelijk voor je te maken. Om dit te kunnen doen schakelen we, alleen met jouw expliciete toestemming, hulp in van derde partijen. Zij verzamelen gegevens over websites die je eerder hebt bezocht, producten die je eerder hebt bekeken, je klikgedrag of je online interesses om je vervolgens een advertentie te tonen waarvan zij denken dat jij die interessant zal vinden. Deze gegevens worden verwerkt door het, na toestemming van jou, plaatsen van advertentie cookies. Lees hierover meer in ons Cookie Beleid en als je meer wilt weten over welke keuzes je zelf kunt maken om deze bedrijven geen toegang te geven tot deze informatie klik dan alsjeblieft hier. WeBlog Media B.V. heeft geen inzicht in deze gegevens en slaat deze gegevens zelf nergens op.

Verwerken van gegevens voor social media doeleinden
We bieden je op onze website de mogelijkheid om artikelen, video’s en afbeeldingen te delen via social media. Dit kan bij ons door gebruik te maken van de social media deelknoppen van Facebook, Instagram en Pinterest. Om deze knoppen goed te laten functioneren worden er, na jouw toestemming, social media cookies geplaatst. Op het moment dat je op 1 van de deelknoppen klikt weet Facebook, Instagram of Pinterest wie jij bent en hoef je niet meer in te loggen. De gegevens die deze partijen gebruiken worden niet door WeBlog Media B.V. opgeslagen en zijn voor ons niet inzichtelijk. Lees hierover meer in ons Cookie Beleid

3. Voor welke doeleinden en op basis van welke rechtsgronden wordt de verzamelde informatie gebruikt?

Doeleinden
Het staat hierboven al even beschreven, maar het verzamelen en verwerken van de noodzakelijke contactgegevens en het verwerken van de gedepersonaliseerde statistische gegevens is voor ons nodig om:

  • het gebruik van de website mogelijk te maken;
  • te kunnen reageren op de vragen of opmerkingen die je ons stuurt via het contactformulier;
  • geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen;
  • de website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren.

De verzameling en verwerking van de contactgegevens en het verwerken van de statistische gegevens is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van WeBlog Media B.V. en kan daarom niet worden geweigerd.

Als WeBlog Media B.V. informatie over jou mag verstrekken aan derden, voor marketing doeleinden of social media doeleinden, dien je daar op onze website expliciet toestemming voor te geven. Lees hierover meer in ons Cookie Beleid. Gedepersonaliseerde gegevens worden dan na deze toestemming verwerkt met als doel om:

  • relevante en interessante advertenties te kunnen tonen
  • onze artikelen te kunnen delen
  • eenzelfde advertentie niet telkens weer te tonen
  • bij te houden welke websites je nog meer bezoekt

De verwerking van de gedepersonaliseerde gegevens bestemd voor marketing en social media doeleinden is vrijblijvend en is de keus van jou als bezoeker. Het is een wettelijke verplichting die rust op WeBlog Media B.V. om deze toestemming te verkrijgen.

Gebruik van je gegevens door derden
De gegevens die we verzamelen en worden verwerkt worden niet gedeeld met derden, behalve als je daar zelf uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. De door jou ingevulde gegevens in het contactformulier worden nóóit doorgestuurd naar derden, behalve als we daar, na overleg met jou, toestemming voor hebben gekregen. Je hebt de mogelijkheid om je toestemming later weer in te trekken. Je kunt dit doen door contact met ons op te nemen.

In ons Cookie Beleid vind je een lijst met onze partners waarmee we de gedepersonaliseerde analytische en functionele gegevens delen en waarmee we, na je toestemming, de gegevens voor marketing doeleinden en social media doeleinden delen.

WeBlog Media B.V. zorgt ervoor dat er, indien van toepassing, passende maatregelen worden genomen wanneer wij je persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen. WeBlog Media B.V. zal bijvoorbeeld waar nodig een verwerkersovereenkomst sluiten met zo’n derde partij. Hierin staan beperkingen voor het gebruik van je persoonsgegevens en worden de verplichtingen met betrekking tot de beveiliging van je persoonsgegevens vastgelegd.

Ten slotte kan WeBlog Media B.V. uw persoonsgegevens nog aan derden verstrekken wanneer wij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht zijn, of als we daartoe genoodzaakt worden als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval dat wij dat noodzakelijk achten ter bescherming van onze eigen rechten.

Hyperlinks van derden
Onze websites kunnen hyperlinks bevatten. Als je daar op klikt verlaat je onze website en kom je op een website van een ander bedrijf terecht. Op dat moment heeftWeBlog Media B.V. logischerwijs geen invloed op de diensten die deze website aanbiedt of op de werkwijze van de website. Deze websites hebben een eigen privacy beleid welke los staat van ons privacy beleid. Dit privacy beleid heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die door WeBlog Media B.V. worden verwerkt. WeBlog Media B.V. accepteert daarom geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

4. Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

Je gegevens die we geautomatiseerd verzamelen (dus de statistische, marketing en social media gegevens) worden niet door ons bewaard, maar enkel direct door ons doorgestuurd. Kijk bij de ontvangende partij na hoe lang je gegevens daar worden bewaard. Lees hierover meer in ons Cookie Beleid.

Je ingestuurde gegevens via het contactformulier worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld en verwerkt. Vaak kunnen na afhandeling van je vraag of opmerking je gegevens al verwijderd worden. Behalve wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn/worden, of indien dit nodig is om onze belangen te verdedigen (bijvoorbeeld in het geval van een geschil tussen jou en ons), zullen wij de persoonsgegevens voor een langere periode bewaren.

5. Waar worden je persoonsgegevens opgeslagen?

WeBlog Media B.V. maakt voor de hosting van onze websites en de opslag van eventuele persoonsgegevens gebruik van de servers van het Nederlandse bedrijf Transip B.V. De servers staan in Nederland.

6. Op welke wijze wordt uw persoonlijke informatie beschermd?

WeBlog Media B.V. doet er alles aan om de gegevens die wij verzamelen veilig op te slaan. Daarom hebben we een paar hele knappe technische medewerkers die continu passende technische en organisatorische maatregelen treffen om dit te kunnen doen. Dit doen we om je gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wil je meer weten over hoe we dat doen? Neem dan even contact op via ons contactformulier.

7. Cookies

We gebruiken, zoals eerder aangegeven, cookies, pixels (of vergelijkbare technieken) en sociale media plug-ins op onze websites. Sommige van deze cookies zijn nodig om onze website te laten werken en anderen zorgen ervoor dat we onze website kunnen verbeteren en je de juiste advertenties en artikelen kunnen laten lezen. We hebben hierover uitgebreid geschreven in ons Cookie Beleid.

8. Kennisneming, verbetering en overdraagbaarheid van je gegevens

Als je graag wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben opgeslagen dan kun je een verzoek indienen via ons contactformulier. Dit kan alleen voor de persoonsgegevens die wij verzamelen. De gegevens die we alleen verwerken kunnen wij niet met terugwerkende kracht oproepen. Het betreffen in dit geval dus alleen gegevens die je via het contactformulier aan ons hebt toegezonden. Als je veranderingen wilt aanbrengen in de gegevens die je hebt opgevraagd dan kun je dat aangeven bij onze medewerker die je heeft geholpen bij het verkrijgen ervan. Je kunt aan hem/haar verzoeken dat WeBlog Media B.V. je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of op een andere manier afschermt.
Je hebt ook het recht om de door jou verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en leesbare vorm van ons te krijgen en vervolgens zelf over te dragen. Ook dit verzoek kan verstuurd worden via ons contactformulier. WeBlog Media B.V. zal binnen een 1 maand reageren op je verzoek. In uitzonderingsgevallen heeft WeBlog Media B.V. het wettelijke recht om binnen 3 maanden op je verzoek te reageren, bijvoorbeeld wanneer het verzoek erg complex is. WeBlog Media B.V. zal je dit dan binnen 1 maand laten weten.
Indien WeBlog Media B.V. je verzoek afwijst zullen we je dit schriftelijk laten weten.

9. Kan ik weigeren dat mijn gegevens worden gebruikt?

De gegevens die je verstrekt als je ons contacteert hebben we nodig om te kunnen reageren op je vraag of opmerking. Anonieme inzendingen kunnen we niet behandelen. De gedepersonaliseerde gegevens die we verwerken voor functionele doeleinden en analytische doeleinden kunnen niet geweigerd worden, behalve door het gebruik van cookies volledig te blokkeren in je webbrowser. Lees daarover meer in ons Cookie Beleid. De gedepersonaliseerde gegevens die we verwerken voor marketing doeleinden en social media doeleinden kunnen wel geweigerd worden door geen toestemming te geven wanneer dit aan je gevraagd wordt op het moment dat je onze website bezoekt.

10. Kan dit Privacy Beleid worden gewijzigd?

Dit privacy beleid kan worden gewijzigd. Deze verklaring kan wijzigen zonder dat onze bezoekers daarvan door ons actief op de hoogte worden gebracht. We raden je daarom aan om deze pagina regelmatig te bezoeken om te zien of er iets is veranderd sinds je laatste bezoek.

11. Waar kunt u terecht met een klacht?

Heb je een klacht over het gebruik van je persoonsgegevens en kom je er met WeBlog Media B.V. niet uit? Dan kun je je klacht ook indienen bij de autoriteit persoonsgegevens.

12. Vragen en feedback

WeBlog Media B.V. controleert regelmatig of dit privacy beleid voldoet aan de wet- en regelgeving. Als je nog vragen hebt over ons privacy beleid dan kun je ons contactformulier invullen of een brief sturen naar het volgende adres:
WeBlog Media B.V.
Gotenburgweg 48
9723 TM Groningen

We staan je graag te woord!